ØRAS DAGER TILBUD KL B/BAUT

PAKKETILBUD I FORBINDELSE MED ØRAS DAGER 2022

kl B/BAut til 20000 kroner, Spar kr 3315,-

Tilbudet gjelder til den 1/10-2022.

Pakkeinnhold:

-2 trinnvurderingstimer ( trinn 2 og trinn 3) (2 timer)
– Sikkerhetskurs på bane inkludert kjøring tur/retur og NAF gebyr (6 timer)
– Sikkerhetskurs på vei  (13 timer)(risiko teori, kjørekompetanse, planlegging og refleksjon/oppsummering)
– Forbikjøring (3 timer)
– Leie av bil til førerprøven

Trafikalt grunnkurs og gebyrer til Statens Vegvesen er ikke inkl i pakken.

Kjøretimer for å nå opplæringsmålene i trinnopplæringen kommer i tillegg.

———————————————————————————————-

Forutsetningen for dette tilbudet er at dette forhåndsbetales.

ØRAS DAGER TILBUD PÅ TRAFIKALT GRUNNKURS

TRAFIKALT GRUNNKURS

KR. 3500,- (Spar kr. 600,-)

 • Opplæringspunkter for dette kurset

  • 1.1 Trafikkopplæringen
  • 1.2 Trafikk og førerrollen
  • 1.3 Mennesket i trafikken
  • 1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • 1.6 Tiltak ved trafikkulykke
  • 1.7 Trafikant i mørket

Tilbudet gjelder til alle som melder seg på et kurs innen 1/10-2022.
(kurset du melder deg på kan starte etter den 1/10-2022)

ØRAS DAGER TILBUD KL B96/BE

TILBUD på opplæring kl B96/BE, SPAR 15%

 • B96: KR 4837,-
 • BE: KR 7336,-

Pakkeinnhold:

 • Lastsikringskurs ( 2×45 min)
 • Trinn 2 trinnvurdering (45 min)
 • Trinn 3 trinnvurdering (45 min)
 • Sikkerhetskurs på veg (3x45min)
 • Oppvarmingstime (45 min) (KUN KL BE)
 • Leie av bil og henger til førerprøven (KUN KL BE)

Gebyrer til Statens Vegvesen er ikke inkl i pakken.

Kjøretimer for å nå opplæringsmålene kommer i tillegg, om det er behov for dette.

PS: TILBUDET VARER TIL 1. oktober 2022

———————————————————————————————-

Forutsetningen for dette tilbudet er at dette forhåndsbetales.

STARTPAKKE KL B/BAutomat

STARTPAKKE (11% rabatt) TIL KR. 3280,-.

Dette er en pakke som kan være fint å starte med ifbm øvelseskjøring hjemme, og øving på teori. Kjøretimene får dere veiledning fra våre trafikklærere på hva som kan øves på hjemme.


Pakkeinnhold:

 • 4 kjøretimer à 45 minutter
 • Teoribok kl B
 • L-skilt
 • Bakspeil

Statens Vegvesen anbefaler alle å starte med mengdetrening så tidlig som mulig, da er denne pakken en godt start. Sånn at elev og foresatte kan få veiledning før og under mengdetrening hjemme.

———————————————————————————————-

KJØRETIMEPAKKE (6×45 minutter) kl. B/BAut

KJØRETIMEPAKKE (6×45 minutter) kr. 4530,-

 • 6 kjøretimer (à 45 min)

Spar kr. 30,-pr kjøretime ved å kjøpe denne pakken. Du får kjøretimer for kr. 755,- i stedet for kr 785,-.

Forutsetningen for dette tilbudet er at dette betales inn før opplæring starer.

TRAFIKALT GRUNNKURS

TRAFIKALT GRUNNKURSNy pris pr 1/3-22
Trafikalt grunnkurspakke (inkl. teori, førstehjelp og mørkekjøringsdemo)kr. 4100,-
Teori
- Trafikkopplæringen
- Trafikk og førerrollen
- Mennesket i trafikken og samhandling
- Trafikkopplæringen, øvingskjøring og kjøreerfaring
kr. 1400,-
Førstehjelp
- Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
- Tiltak ved trafikkulykker
kr. 1100,-
Trafikant i mørket
(mørkekjøringsdemo)
kr. 1600,-

BIL

KLASSE B og BAutomatNye priser pr 1/6-22
1 kjøretime à 45 minutterkr. 785,-
Dobbel oppstartstimekr. 1570,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 785,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane eks NAF gebyr, inkl transportkr. 4900,-
Gebyr NAF øvingsbane ifbm sikkerhetskursetkr. 1350,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 785,-
Forbikjøring (3 timer)kr. 2355,-
Trinn 4 Bilkjøringens risiko (4.1.1)kr. 1570,-
Trinn 4 Kjøring i landeveismiljø (4.1.2)kr. 4950,-
Trinn 4 Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3)kr. 3150,-
Trinn 4 Refleksjon og oppsummeringkr. 1570,-
Enkel oppvarmingstimekr. 785,-
Dobbel oppvarmingstime (Inderøy til Levanger eller Verdal til Steinkjer)kr. 1570,-
Leie av bil til førerprøvenkr. 1900,-
1 time teoriundervisning m/lærerkr. 760,-
Kjørevurdering m/sensorkr. 3300,-
Teoribokkr. 400,-
TABSgo, undervisning (kun for våre elever)kr. 0,-
GEBYRER STATENS VEGVESEN
Teoriprøve betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 350,-
Teoriprøve betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 320,-
Praktisk prøve betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 1150,-
Praktisk prøve på www.vegvesen.no/dinsidekr. 1110,-
Førerkort betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 200,-
Førerkort betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 90,-
Bilde til førerkortkr. 70,-

BIL M/HENGER

B96 Gir førerrett til vogntogvekt inntil 4250 kg.
Lastsikringskurskr. 990,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 940,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 940,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vegkr. 2820,-
1 kjøretimekr. 940,-
BE Gir førerrett til tilhenger med tillatte totalvekt opp til 3500 kg.
Lastsikringskurskr. 990,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 940,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 930,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vegkr. 2820,-
1 kjøretimekr. 940,-
Enkel oppvarmingstimekr. 940,-
Leie av bil og henger til førerprøve kr. 2000,-
GEBYR STATENS VEGVESEN
Praktisk prøve ved betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 1030,-
Praktisk prøve betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 1000,-
Førerkort betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 200,-
Førerkort betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 90,-
Bilde til førerkortkr. 70,-

MOPED

MOPEDNye priser fra 1/2-2022
kr. 8100,-
Trinn 2. Grunnkurs moped (foregår i klasserom)kr. 900,-
Trinn 2. Individuell grunnleggende praktisk opplæringkr. 1310,-
Trinn 2. Trinnvurderingkr. 980,-
Trinn 3. Individuell trafikal opplæringkr. 1310,-
Trinn 3. Sikkerhetskurs i trafikkkr. 1310,-
Trinn 3. Trinnvurderingkr. 980,-
Trinn 4. Obligatorisk sikkerhetskurs på vegkr. 1310,-
Leie av moped for hele opplæringen.kr. 1000,-
Teoribokakr. 300,-
TABSgo, undervisning (kun for våre elever)kr 0,-
GEBYR STATENS VEGVESEN
Teoriprøve ved betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 350,-
Teoriprøve betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 320,-
Førerkort betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 200,-
Førerkort betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 90,-
Bilde til førerkortkr. 70,-

MC

A1 Nye priser pr 1/2-22
Grunnkurs MCkr. 1100,-
Gebyr leie av kjøregård NAF Levangerkr. 500,-
1 kjøretime à 45 minkr. 980,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 980,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs i trafikkkr. 4000,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 980,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vegkr. 4950,-
Enkel oppvarmingstimekr. 980,-
Dobbel oppvarmingstime (Verdal til Steinkjer)kr. 1960,-
Leie av MC til førerprøvekr. 1960,-
A2
Grunnkurs MCkr. 1100,-
Gebyr leie av kjøregård NAF Levangerkr. 500,-
1 kjøretime à 45 minkr. 980,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikkkr. 6000,-
Gebyr leie av bane ifbm sikkerhetskurskr. 1000,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs på veg (5 timer)kr. 5100,-
Enkel oppvarmingstimekr. 980,-
Dobbel oppvarmingstime (Verdal til Steinkjer)kr. 1960,-
Leie av MC til førerprøvekr. 1960,-
UTVIDELSE FRA A1 TIL A2. INGEN FØRERPRØVE (har hatt førerrett i 2 år på A1 )
Trinn 3, obligatorisk kurs for utvidelse fra A1 til A2kr. 1960,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikkkr. 6000,-
Gebyr leie av bane ifbm sikkerhetskurskr. 1000,-
Sikkerhetskurs på veg (5 timer)kr. 5100,-
UTVIDELSE FRA A1 TIL A2. MED FØRERPRØVE (ingen krav til 2 år førerrett i A1)ingen ny teoriprøve hos Statens Vegvesen
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk kr. 6000,-
Gebyr leie av bane ifbm sikkerhetskurskr. 1000,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs på veg (5 timer)kr. 5100,-
Enkel oppvarmingstime980,-
Dobbel oppvarmingstime (Verdal til Steinkjer)kr. 1960,-
Leie av MC til førerprøvekr. 1960,-
A
Grunnkurs MCkr. 1100,-
Gebyr leie av kjøregård NAF Levangerkr. 500,-
1 kjøretime à 45 minkr. 980,-
Trinn 2 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikkkr. 6000,-
Gebyr leie av bane ifbm sikkerhetskurskr. 1000,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs på veg (8 timer) kr. 7800,-
Enkel oppvarmingstimekr. 980,-
Dobbel oppvarmingstime (Verdal til Steinkjer)kr. 1960,-
Leie av MC til førerprøvekr. 1960,-
UTVIDELSE FRA A1 TIL A. MED FØRERPRØVE (ingen krav til 2 år førerrett i A1)ingen ny teoriprøve hos Statens Vegvesen
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikkkr. 6000,-
Gebyr leie av bane ifbm sikkerhetskurskr. 1000,-
Trinn 3 trinnvurderingkr. 980,-
Sikkerhetskurs på veg (8 timer)kr. 7800,-
Enkel oppvarmingstimekr. 980,-
Dobbel oppvarmingstime (Verdal til Steinkjer)kr. 1960,-
Leie av MC til førerprøvekr. 1960,-
UTVIDELSE FRA A2 TIL A (7 timer)kr. 7000,-
TEORIBOK MCkr. 450,-
GEBYR STATEN VEGVESEN
Teoriprøve ved betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 350,-
Teoriprøve betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 320,-
Praktisk prøve betalt ved oppmøte Statens Vegvesenkr. 1920,-
Praktisk prøve på www.vegvesen.no/dinsidekr. 1880,-
Førerkort betalt ved oppmøte hos Statens Vegvesenkr. 200,-
Førerkort betalt på www.vegvesen.no/dinsidekr. 90,-
Bilde til førerkortetkr. 70,-

Vervekampanje

Er du elev hos oss kan du nå redusere dine kjørekostnader!

Verv en elev, du og den du verver får EN GRATIS KJØRETIME.

Gjelder klasse: B, A, A2 og A1

Vi har vervelapper på våre kontorer.
Hent en, fyll den ut og du som verver leverer den på en av våre kontorer. (den må leveres før den som verves har bestilt sin første kjøretime).

Søsken kan ikke verves. Her har vi en ordning med 10% rabatt.

VELKOMMEN!

PS: Vervet elev må fullføre opplæringen hos oss, ellers blir rabatt fakturert.

 

Søskenrabatt 10%

Har du ett eller flere søsken som har kjørt opp eller holder på å ta opplæring på klasse B (bil) hos oss, gir vi deg:

10% rabatt på all opplæring klasse B (ved fullført opplæring)

(rabatten gjelder ikke på noen av våre tilbud eller pakker)

Tvillingrabatt 10%

Vi gir 10 % rabatt på klasse B (ved fullført opplæring), om tvillingene tar opplæringen samtidig. (Ingen rabatt på Trafikalt grunnkurs)

(rabatten gjelder ikke på noen av våre tilbud eller pakker)

Regler på «Ikke møtt til kjøretime»

Møter du ikke til kjøretime blir dette belastet med full timepris.

Avbestilling av kjøretimer må skje en virkedag (virkedag er mandag t.o.m fredag, ikke helg) i forveien før kl 1200.

Kjøretimer som omfatter mer en 3 kjøretimer må avbestilles 3 dager i forveien.

Ved sykdom kan det være vi krever attest fra lege for at timen kan avbestilles. F.eks sikkerhetskurs på bane.