AM146

Opplæringen/øvelseskjøring på moped (AM146) kan starte når du er 15 år, forutsatt at du har godkjent Trafikalt grunnkurs. All opplæring må være gjennomført før du kan ta teorien ved Statens Vegvesen.  Teorien kan tas hos Statens Vegvesen fra den dagen du fyller 16 år. Bestille deg time. Teorien må være godkjent før du kan få utstedet et førerkort på moped.

Ved oppstart for opplæring gjør du følgende:
Gå til www.vegvesen.no og logg inn på «Din side». Her kan du søke om førerkort i alle klasser du har mulighet til å ta førerkort i, samt følge med på om din søknad blir godkjent av Statens Vegvesen. Dette kan være greit å gjøre før du begynner å ta opplæring. Søknad må fylles ut før du tar teorien på Statens Vegvesen.

Som elev hos oss får du tilgang til TABS.no (minside) Den finnes også som app. Her kan du/evt foresatte se neste kjøretime, bestille og betale time samt kontooversikt.

Når du har bestått teorien kan du laste ned ditt førerkort digitalt.
Last ned digitalt førerkort

 

Mopeder på en rekke

Priser

AM146 – moped 2-hjul

Nye priser fra 1/3-24

Totalpris

kr. 9420,-

Trinn 2. Grunnkurs moped (foregår i klasserom)

Kr. 1000,

Trinn 2. Individuell grunnleggende praktisk opplæring

Kr. 1530,-

Trinn 2. Trinnvurdering

Kr. 1150,-

Trinn 3. Individuell trafikal opplæring

Kr. 1530,-

Trinn 3. Sikkerhetskurs i trafikk

Kr. 1530,-

Trinn 3. Trinnvurdering

Kr. 1150,-

Trinn 4. Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kr. 1530,-

Leie av moped for hele opplæringen

Kr. 1000,-

Teoriboka

Kr. 300,-

Gebyrer Statens Vegvesen

Teoriprøve betalt ved oppmøte Statens Vegvesen

Kr. 380,-

Praktisk prøve kl B/BAut betalt ved oppmøte Statens Vegvesen

Kr. 1240,-

Praktisk prøve kl B/BAut på www.vegvesen.no/dinside

Kr. 1200,-

Praktisk prøve kl BE betalt ved oppmøte Statens Vegvesen

Kr. 1110,-

Praktisk prøve kl BE på www.vegvesen.no/dinside

Kr. 1080,-

Praktisk prøve kl A1/A2/A betalt ved oppmøte Statens Vegvesen

Kr. 2070,-

Praktisk prøve kl A1/A2/A på www.vegvesen.no/dinside

Kr. 2030,-

Førerkort betalt ved oppmøte Statens Vegvesen

Kr. 220,-

Førerkort betalt på www.vegvesen.no/dinside

Kr. 90,-

Bilde til førerkort

Kr. 70,-

Regler på “Ikke møtt til kjøretime”

Møter du ikke til kjøretime blir dette belastet med full timepris.

Avbestilling av kjøretimer må skje en virkedag (virkedag er mandag t.o.m fredag, ikke helg) i forveien før kl 1200.

Kjøretimer som omfatter mer en 3 kjøretimer må avbestilles 3 dager i forveien.

Ved sykdom kan det være vi krever attest fra lege for at timen kan avbestilles. F.eks sikkerhetskurs på bane.

Kampanjer

Det er for øyeblikket ingen tilbud for denne klassen eller kurset

Interessert i å komme i gang?