Trafikant i mørket

Kurset inneholder teori i klasserom, mørkedemonstrasjon av lærerne og en kjøretur hvor lærer kjører og eleven vurderer lysbruken. Formålet med kurset er at eleven skal lære: årsakssammenhenger ved ulykker i mørket. siktstrekninger og refleksutstyr.

mørkekjøring refleks

Priser

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurspakke (inkl. teori, førstehjelp og mørkekjøringsdemo)

kr. 4100,-

Teori

- Trafikkopplæringen
- Trafikk og førerrollen
- Mennesket i trafikken og samhandling
- Trafikkopplæringen, øvingskjøring og kjøreerfaring

Kr. 1400,-

Førstehjelp

- Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
- Tiltak ved trafikkulykker

Kr. 1100,-

Trafikant i mørket

- Mørkekjøringsdemo

Kr. 1600,-

Kampanjer

Det er for øyeblikket ingen tilbud for denne klassen eller kurset

Kommende kurs

Trafikant i mørket

Bjørns Trafikkskole Verdal
Kr. 1600,-

Trafikant i mørket (mørkekjøringsdemo) er en del av trafikalt grunnkurs. Kurset går over tre timer og er obligatorisk for alle som skal ta førerkort i…

Les mer …

Interessert i å komme i gang?